Бета
Увійти

Як отримати безоплатну стоматологічну послугу?

  • копія паспорту громадянина України;
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію у ДРФО (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФО, внесені до паспорта громадянина України;
  • або копію паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
  • паперова форма витягу з реєстру територіальної громади, що містить інформацію про задеклароване/зареестроване місце проживання (перебування) особи у місті Києві;
  • копія документа, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника);
  • копія посвідчення встановленого зразка;
  • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи визначеної додатком 2 до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року Nº 509 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 р. Nº 352), (для осіб, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи або місце проживання яких задеклароване/зареєстроване у місті Києві);
  • оригінал чеку сплачених стоматологічних послуг;
  • відомості про номер банківського рахунка (за стандартом IBAN), що належить особі, зазначеній в пункті 2 цього Порядку (у разі відсутності багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина»);

Всі документи подаються також в оригіналах для звірки з копіями. Заяви про надання компенсації та пакет документів приймаються до 15 грудня поточного року.