Бета
Увійти

Перелік медичних послуг

  • загальна паліативна допомога - паліативна допомога, яка надається в амбулаторних умовах або за місцем перебування пацієнта лікарями загальної практики - сімейними лікарями, терапевтами, педіатрами та іншими лікарями-спеціалістами, молодшими спеціалістами з медичною освітою або в закладах охорони здоров'я, які надають спеціалізовану медичну допомогу
  • мобільна бригада з надання паліативної допомоги - мультидисциплінарна команда - медичні спеціалісти, фахівці різних спеціальностей: соціальні працівники, соціальні робітники, психологи, волонтери, юристи, священнослужителі та інші за потребою, які залучаються для надання спеціалізованої паліативної допомоги пацієнту та членам його сім'ї, іншим особам, що здійснюють за ним догляд
  • спеціалізована паліативна допомога - паліативна допомога, яка надається мультидисциплінарною командою закладу охорони здоров'я, який надає спеціалізовану медичну допомогу, в стаціонарних умовах або за місцем перебування пацієнта
  • соціальна послуга паліативного догляду - це допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийому ліків, годування); спостереження за станом здоров’я; сприяння наданню медичних послуг; допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; навчання членів сім’ї догляду; представництво інтересів; психологічна підтримка особи та членів її сім’ї; надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; організація та підтримка груп самодопомоги.