Бета
Увійти

Необхідні документи

Всі документи подаються також в оригіналах для звірки з копіями. 

  • копію паспорта громадянина України або копію свідоцтва про народження (для дітей з інвалідністю віком до 14 років); 
  • копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (РНОКПП), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України, або копію паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті); 
  • копію висновку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності (для осіб з інвалідністю), або копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому Міністерством охорони здоров’я порядку (для дітей з інвалідністю); 
  • копію індивідуальної програми реабілітації (ІПР) (для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю) або оригінал висновку ЛКК (для осіб похилого віку та інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 01 січня 2007 року безстроково або строк дії не закінчився), що містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації; 
  • копію пенсійного посвідчення (у разі наявності); 
  • копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для осіб, які зареєстровані або взяті на облік як внутрішньо переміщені особи у місті Києві); 
  • довідки з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються). 
  • копію висновку ЛКК чи рішення ВЛК незалежно від встановлення їм інвалідності (для учасників бойових дій або постраждалих).