Бета
Увійти

Необхідні документи

  • копія паспорту громадянина України; 
  • документ, який засвідчує право на отримання путівки; 
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, внесені до паспорта громадянина України, або копію паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)
  • медична довідка за формою закладу охорони здоров’я №070/о
  • висновок медично-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності (для осіб з інвалідністю)
  • індивідуальна програма реабілітації (для осіб з інвалідністю) за наявності