Бета
Увійти

Необхідні документи

  • Лікарське свідоцтво про смерть;
  • Довідку про причини смерті;
  • Свідоцтво про смерть;
  • Свідоцтво (довідку) про поховання.
  • Копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування) або ID-картки з Довідкою про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру;
  • Довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);
  • Документ, який підтверджує ступень спорідненості загиблого з заявником (свідоцтво про шлюб – для дружини; свідоцтво про народження загиблого – для батьків; свідоцтво про народження дитини);
  • Копія документа платників податків (РНОКПП) (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, – копія сторінки паспорта з такою відміткою);
  • Реквізити банку.

При собі мати оригінали всіх документів для звірки (окрім лікарського свідоцтва про смерть).