Бета
Увійти

Додаткові послуги

Лікуючий лікар інформує пацієнта та/або його законного представника про можливість звернутися з письмовою заявою до місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування щодо отримання соціальних послуг паліативного догляду та повідомляє, що підставою для отримання соціальної послуги паліативного догляду є звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги паліативного догляду, та/або члена його сім'ї, та/або законного представника отримувача соціальної послуги до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації, районних у місті Києві державних адміністрацій або органу місцевого самоврядування.

За письмовою заявою у довільній формі пацієнта або його законного представника лікуючий лікар або соціальний працівник (соціальний робітник), залучений для надання паліативної допомоги у складі мультидисциплінарної команди, звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування пацієнта для розгляду питання надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів